İranla Turanın fərqi

İran insanı məqsəd olaraq görər, Azərbaycan dəyər olaraq...

Xomeynini bilirikmi?

Qumda təhsil anlanlara onun həyatı və mübarizəsi öyrədilir, Lenin kimi.

İran inqilabından sonra Türkiyəyə qaçan generallara "görmürdünüzmü", soruşuldu. cavab verdilər: "Bir çiçəyə diqqət çəkmədən baxarsan, onun böyüdüyünü görməzsən".

Qum mərkəz idi, Nəcəf isə məktəb. Qum indi də ideoloji mərkəzdir - məktəb ideyanın böyümə yeri... Amma ideoloji mərkəz olaraq, həm də "qoyma beyin"lər hazırlayan kahin yuvasıdır. Xomeyni məktəblə ideoloji mərkəz arasında ideolojiyə söykəndi.

İranı bilməməyimiz bizi çox azdırır. İranı tanımaq minilliklər boyu baş verənləri anlamaqdır. İstər Yunan-Əhəməni, istər Roma-Parfiya, Bizans-Sasani və ...son İran varisliyi bu ənənədən gəlir.

İranın adlayıb keçə bilmədiyi isə Azərbaycandır, Əfqanilərdir, Şəriətmədarilərdir... Qum mərkəzləşəndən sonra bu dəngə pozuldu. Artıq o, Azərbaycan da ortada yox, Xorasan da dünənki gücünü itirmiş.

İnsan isə məqsəd deyil, dəyərdir. İranla Azərbaycanın savaşı budur. İran insanı məqsəd olaraq görər, Azərbaycan dəyər olaraq. Turanla İranın fərqi də bu...

"Əsrimizin Səyavuşu"nu bilirikmi?

AzNews.az