DİM: Həmin şagirdlərin nəticələri ləğv ediləcək

3 Mart 2017 20:07 (UTC+04:00)

AzNews.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, tövsiyələr aşağıdakılardır:

- İmtahana gələrkən buraxılış vərəqəsini, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əslini tünd-göy və ya qara rəngdə yazan diyircəkli qələm və çertyoj alətlərini (xətkeş, pərgar və transportir) gətirməyi unutmayın.
- “İmtahana buraxılış vərəqəsi”ində göstərilən vaxtdan gec olmayaraq imtahan binasına gəlin;
- İmtahana telefon, planşet, qulaqlıq, çanta, kitab, dəftər, hesablama maşını (kalkulyator), şparqalka, alışqan, siqaret və digər əlavə vəsaitlər (ləvazimatlar) gətirmək qadağandır;
- İmtahan zalında buraxılış vərəqəsində göstərilən yerdə əyləşin;
- İmtahan başlanandan qurtaranadək imtahan zalını heç bir halda tərk etmək olmaz;
- İmtahan zalında imtahan qaydalarına və sakitliyə tam riayət etmək lazımdır;
- Zal nəzarətçisinin sizə verdiyi cavab vərəqlərində, sual kitabçasında və esse vərəqində yazılmış məlumatların sizə aid olduğunu dəqiqləşdirin, uyğunsuzluq olduqda dərhal nəzarətçiyə bu barədə məlumat verin;
- Sizə verilmiş cavab vərəqlərinin 1-ci və 2-ci bəndlərini diqqətlə oxuyun və imzanızla təsdiqləyin;
- Sual kitabçasını, cavab vərəqlərini və inşa vərəqini qatlamayın, əzməyin, orada lazımsız qeydlər etməyin;
- Hər bir fənnə aid tapşırıqların cavabları onun üçün ayrılmış cavab vərəqində qeyd olunmalı və yazılmalıdır;
- Sual kitabçasında heç bir hesablama və yazı yazmayın. Butün yazılar və həllər ancaq cavab vərəqində yazılmalıdır;
- İmtahanda köçürmək və digər şagirdlərin köçürməsinə şarait yaratmaq qəti qadağandır. İmtahanın nəticələri emal olunarkən belə hal aşkarlanarsa, həmin şagirdlərin nəticələri ləğv ediləcəkdir;
- Səhv cavabların nəticələri düz cavablara təsir etmir;
- Ana dilindən tapşırıqları cavablandırmaq üçün uyğun mətni diqqətlə oxuyun;
- Ana dilindən 1-5, 11-15 nömrəli tapşırığa aid verilmiş 5 cavabdan yalnız biri doğrudur, bu - tapşırıqları cavablandırarkən yalnız bir cavabı nümunədə göstərilən qaydada, səliqəli şəkildə qaralayın. İki və daha çox sayda cavab (dairə) qaralanarsa, həmin tapşırığın cavabı səhv hesab olunacaq;
- Ana dilindən 6-10, 16-20, riyaziyyatdan isə bütün tapşırıqlar (21-30 nömrəli) yazı işi tapşırıqlarıdır;
- Ana dili fənnindən hər bir tapşırığa verdiyiniz cavabı və tapşırığa aid fikirlərinizi həmin tapşırıq üçün ayrılmış hissəyə çərçivədən kənara çıxmadan səliqəli və oxunaqlı xətlə yazın;
- Riyaziyyat fənnindən hər bir tapşırığın həllinin bütün mərhələlərini və cavabını həmin tapşırıq üçün ayrılmış hissəyə çərçivədən kənara çıxmadan səliqəli və oxunaqlı xətlə yazın. Nəzərə alın ki, həlli yazılmayan tapşırıqlar doğru cavab yazıldığı halda belə “0” (sıfır) balla qiymətləndiriləcək;
- Riyaziyyat fənnindən 28-30 saylı tapşırıqlar situasiyaya aiddir. Sizə təqdim olunmuş situasiyanı diqqətlə oxuyun və orada verilmiş məlumatlardan istifadə edərək həmin tapşırıqları cavablandırın. Nəzərə alın ki, hər tapşırıqda alınan nəticə həmin situasiya ilə bağlı növbəti tapşırıqlarda istifadə oluna bilər;
- Hər bir tapşırığın cavabını (və ya tapşırıqla bağlı fikirlərinizi, tapşırığın həllini) cavab vərəqində həmin tapşırığın sual kitabçasındakı nömrəsinə uyğun hissədə qeyd edin və ya yazın;
- Tapşırıqları cavblandırmaq üçün ayrılmış vaxt tamam olduqda cavab vərəqlərinizi və sual kitabçasını mütləq nəzarətçiyə təhvil verin;
- Esse (inşa) yazacaq olan şagirdlər cavab vərəqlərini və sual kitabçasını təhvil veridikdən sonra esse vərəqini təhvil almalıdır;
- Esse (inşa) vərəqində verilmiş üç mövzudan biri seçiləməli və mövzunun adı mütləq ayrılmış sahədə yazılmalıdır;
- Esseyə (inşaya) aid plan tərtib edilməli və həmin plan əsasında ən azı 1 səhifə (180 və ya daha çox söz) həcmində esse yazılmalıdır;
- Həm yazı işi, həm də esse tünd-göy və ya qara rəngli diyircəkli qələmlə səliqəli və oxunaqlı xətlə yazılmalıdır;
- Esseni yazıb bitirdikdən sonra esse vərəqi nəzarətçiyə təhvil verilməlidir;