Rus sülhməramlıları yoxsa məramısülhsüzlər?...

20 Aprel 2023 10:53 (UTC+04:00)

Əslində bir az keçmişə, onilliklərə, yüzilliklərə nəzər yetirsək bizə düşmən kəsilən ermənilərin və onların havadarlarının xalqımıza qarşı törətdikləri cinayətlərin kifayət qədər tarxi olduğunun şahidiyik və bununla bağlı yetərincə faktlar mövcuddur.
Erməni, doğulan uşaqlarına dərhal "Türk sənin düşmənindir" kimi məkirli ifadələrini öyrətməklə gələcəyə barbar, vandal, yırtıcı, qaniçən, psixoloji xəstə erməni yetişdirir. Əsrlərlə verilən bu "tərbiyə" ənənəyə çevrilib. Vandal ermənilərdən fərqli olaraq biz heç bir millətə, etnik qrupa fərq qoymayacaq səviyyədə tolerant, multikultral bəşəri dəyərləri nəsildən - nəsilə ötürürük.
Yaxşı bəs, rus sülhməramlılarının erməni yeniyetmələrinin əlinə silah verib Azərbaycan xalqına qarşı "dərs" keçməkdə niyyəti nədir? Cavab çox sadədir. Erməniyə havadarlıq etməklə erməni vasitəsilə Azərbaycan torpaqlarına sahib çıxmaq. Deməli, çıxarılan nəticə budur ki, əslində Rusiya sülhməramlıları mahiyətcə məramısülhsüzlərdir...
Onların Azərbaycanda "at oynatma" düşüncəsinin süqutuna iki il qalır. İki il ərzində torpaqlarımızdan yadellilər yerli - dibli gedəcək, biz isə Xankəndinə, Ağdərəyə, Xocalıya, Xocavəndə Böyük Qayıdışımızın son akkordlarını vuracaq və sevincini qeyd edəcəyik.
Zaman və səbr bütün diləklərin başlangıc yoludur!
Günay Ağamalı

Aznews.az