“Wi-Fi”ın gücünü necə artıra bilərik?

Evdə işlətdiyimiz “Wi-Fi” cihazının gücünü artıra bilərik. Bunun üçün onun qoyulma yerinə xüsusi ilə diqqət yetirmək lazımdır. Bundan başqa kustar üsullarlada dalğaları yönləndirmək olar.

Mütəxəssislər məsləhət görür ki, evdə "Wi-Fi" ötürücü küncə , yerə , beton və metal səddin arxasına qoyulmasın. Çünki açıq şəraitdə və evin mərəkəzində olan cihazın siqanlı daha güclü olur. Əgər açıq olan " Wi-Fi" ötürücünün dalğası zəifdirsə bunu da artırmaq mümkündür.

"Wi-Fi" proqramının yenilənməsi də dalğanın güclənməsinə səbəb ola bilər.