Bəstəkarlar İttifaqı tədbirlərə başlayır

Sentyabrin 20-də Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Üzeyir Hacıbəyli adına Konsert Salonunda "Dedim, dedilər" adlı məqalələr toplusunun təqdimatı olacaq.

Toplu qədim zamanlardan XX əsrə qədər olan dövrü əhatə edir. 1 cilddən ibarət olan məqalələrin müəllifləri bunlardır: Z.Səfərova, L.Kazımova, R.Rzaquliyeva, G.Vəzirova, U.Talıbzadə, K.Dadaşzadə, M.Kərimli, S.Ağayeva, Z.Səfərova.
Sentyabrın 27-də isə Azərbaycan Bəştəkarlar İttifaqının konfrans zalında "Üzeyir Hacıbəyli və musiqili qəzəl janrının Azərbaycanda inkişaf yolları" adlı elmi-praktiki konfrans keçiriləcək.

Bahar
AzNews.az