Rusiyanın ən böyük nəsr serverində Varis erməniləri fakt qarşısında qoydu

Rusiyanın ən böyük ədəbiyyat serveri hesab olunan, 4 milyondan artiq ədəbi nümunə bazasına malik Proza.ru serverində bu günlərdə yazıçı Varisin 2 romanı ('Скомканные фотографии', 'Метаморфоза') yerləşdirilib.İnsan və cəmiyyətin ziddiyyətlərindən bəhs edən hər iki romanda serverin Rusiya və xarici ölkələrdən olan oxucuları çox həssas məqamlarla da üzləşirlər. Belə ki, bəzi epizodlarda Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi barədə düşmən ölkənin yeritdiyi təbliğatın yalanlarının ifşa edilməsi maraq doğurur. Bütün dünyaya 1988-ci ildə baş vermiş Sumqayıt hadisələrini özlərinə qarşı genosid kimi qələmə verməklə ermənilər gözə kül üfürməyə cəhd etsələr də ``Скомканные фотографии`` romanında əsl həqiqəti üzə çıxaran məqamlar var:
"Группа, во главе которой стояли З.Балаян, академик А.Сахаров, Г.Старовойтова, Е.Бонер-Алиханян, Г.Боровик и др., составила и претворила в жизнь планы по оповещению мирового сообщества о событиях в Сумгаите…"

"… 27 февраля в Сумгаите специальная группа людей стала вести среди населения города работу экстремистского характера… Они стали представляться азербайджанцами, живущими в Армении, которых выгнали со своего насиженного места. При их подстрекательстве начались стихийные митинги, где звучали антиармянские лозунги, призывающие азербайджанцев к мести. В результате, ситуация вышла из-под контроля...."

"… Прокуратура СССР и сотрудники КГБ выявили и арестовали двух основных зачинщиков беспорядков и назвали их имена. Один из них был Ахмед Ахмедов, азербайджанец по национальности, а другим был больше известный по имени Паша, армянин Эдуард Робертович Григорян. Во время расследования было выявлено, что он лично убил четверых армян и изнасиловал восемь армянок…"

Ermənistan tərəfinin guya münaqişəyə səbəb kimi Azərbaycanın və Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinə qarşı yerli hakimiyyətin yeritdiyi ayrı-seçkilik siyasətini arqument kimi göstərməsinin də ağ yalan olduğu faktlarla sübuta yetirilir:
"… В советские времена Сумгаит, действительно, был многонациональным городом. К примеру, в течение 30 лет с 1958 по 1988 годы бессменным руководителем городского управления торговли была армянка Дора Балаян.

На январь 1988 года в Сумгаитском филиале Государственного банка Азербайджанской ССР отмечены вклады в размере 115,7 млн. рублей, из которых 21,6% были вкладами, принадлежащими армянам. Хотя армяне составляли всего 5,6% от общего количества населения города.

В общем, сумма денежных вкладов армянам в 4,6 раза превышала сумму вкладов азербайджанцев".

"… По сообщению городского ГАИ, из 5809 автомобилей, находящихся в эксплуатации у жителей города, 597, то есть 10%, принадлежали армянам. Единственным в городе автомобилем зарубежной марки была "Шкода-1202" с номерным знаком 14-69 АГА, который принадлежал автокрановщику Сергею Акопяну…"

``Метаморфоза`` romanında isə münaqişənin həllinə cavabdehlik daşıyan ATƏT-in fəaliyyətsizliyi roman qəhrəmanlarının dili ilə pislənilməklə yanaşı, azərbaycanlı qəhrəman Mübariz İbrahimovun timsalında döyüşçülərimizin mərdliyi də təcəssüm olunur:
``Если б таким парням, как Мубариз, дали б возможность – мы давно вернули бы свои земли… Ты только представь: в одиночку уничтожил целую роту. Они даже трупа его боялись. После того, как убили – связали руки…``

Milliyyətcə erməni olan şəxslərin artıq romanlarla bağlı müəllifə irad bildirmələri anlaşılandır. Şəksizdir ki, tarixi həqiqətlərin yayılmasında, bərqərar olunmasında bədii ədəbiyyat böyük rol oynayır. Ədəbiyyat heç vaxt sərhəd və çərçivə tanımaz.

(Yeri gəlmişkən, ``Скомканные фотографии`` və ``Метаморфоза`` romanlarını müvafiq olaraq - http://www.proza.ru/2014/07/06/1579, habelə http://www.proza.ru/2014/07/04/620 ünvanlarından oxumaq mümkündür).

AzNews.az