“Peyğəmbərə 40 sual”dan – İkinci sual

AzNews.az saytı "Stolüstü kitab" rubrikasında çoxunun stolüstü kitabına çevrilən "Peyğəmbərə 40 sual-cavab" kitabından istifadə etməklə, sonuncu peyğəmbər Məhəmmədə (s.ə.s) ünvanlanan sualları və Allahın rəsulunun cavablarını təqdim edir.


Əvvəl yaradılan şeylərdən xəbər ver, ya Məhəmməd.
Allah-taala kamali-qüdrətindən əvvəl nə yaratdı?


Məhəmməd əleyhissəlam cavab verdi ki, əvvəl haqq-taala öz cəlalından (qüdrətindən) bir cövhər yaratdı. Yaşıl zəbərcədən ibarət o cövhərin böyüklüyünü haqqdan qeyri heç kimsə bilməz. Haqq-taala həmin cövhərə bir nəzər saldı, onun nəzərindən cövhər su oldu, hərarətə gəlib qaynadı, sonra buxar olub havaya qalxdı. Haqq-taala kamali-qüdrətindən o buxardan yeddi qat göyləri yaratdı. Hər bir qatın qalınlığını beş yüz illik yol qədər etdi. Ondan sonra Haqq-taala bir balıq yaratdı. O balığın adına Lütəya deyilir.

İsa əleyhissəlam Allahın dərgahına üz tutub dua etdi ki, ilahi, o balıq ki aləmi belində saxlayır, onu mənə göstər. Haqqdan səs gəldi ki, ya İsa, dəniz kənarına get, həmin qəribə balığı müşahidə edərsən. İsa Ə.S. dənizin kənarına gəldi. Gördü ki, balıq başını qaldırıb göyə rəvan olur. Rəvayətə görə balıq qırx gün göyə qalxdı, ancaq ucu qurtarmadı. Axırda İsa Ə.S. durmaqdan yoruldu, taqətdən düşdü və dedi: "İlahi, ulu qüdrətə maliksən ki, bunlar kimi məxluqlar yaradırsan". Xitab gəldi ki, "Ya İsa, gördüyün balıq gündə yetmiş mindən çox balıqla qidalanır". İsa Ə.S. bunu eşitcək bihuş olub, özündən getdi. Elə ki özünə gəldi, bu təşbehi oxudu: "Sübhanə cəbrail vahidil-qəhərri".

Rəvayətə görə, həmin balıq halqalandı, quyruğu ağzına çatdı, bütün aləmi – yeddi qat göyləri, yeddi qat yerləri arxasına götürdü.

Haqq-taalanın əmri ilə həmin balıq dənizdə qərar tutdu. Amma o dəniz göydə asılı qaldı. Haqq-taala dənizin altında havanı xəlq etdi ki, dəniz havanın üstündə qiyamətədək qərar tutsun.

AzNews.az

"Peyğəmbərə 40 sual"dan – Birinci sual