Gələn il Neft Fondunun investisiya portfeli 61 mlrd. manat olacaq

2018-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) vəsaitindən istifadənin əsas istiqamətləri (proqramı) və investisiya siyasəti açıqlanıb/

AzNews.az xəbər verir ki, Fondun vəsaitinin xərc istiqamətləri bunlardır:

- Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi;

- 2018-ci il dövlət büdcəsinə transfertin yuxarı həddi;

- Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi;

- Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi;

- “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsi.

Fondun 2018-ci il üçün investisiya siyasətinə, 2018-ci ildə Fond əsas kapitalın itirilməsi riskinin aşağı olması şərti ilə maksimum gəlirliliyin əldə edilməsinə imkan verən investisiya siyasəti həyata keçirəcək.

Sənədə əsasən, 2018-ci il üçün Fondun investisiya portfelinin proqnozlaşdırılan məcmu dəyəri (ortaçəkili həcmi) 60,67 mlrd. manata bərabər götürülür.

Fondun investisiya portfelinin baza valyutası ABŞ dolları müəyyən edilir. İnvestisiya portfelinin məcmu dəyərinin minimum 90%-nin beynəlxalq kredit agentlikləri tərəfindən verilmiş kredit reytinqi "A" ("Standard & Poor's", "Fitch") və ya "A2" ("Moody's") dərəcələrindən aşağı olmayan ölkələrin valyutalarında ifadə edilən aktivlərdə olması şərti ilə ARDNF-nin investisiya portfelinin məcmu dəyərinin:

- 50%-i ABŞ dollarında ifadə olunan aktivlərə;

- 35%-i avroda ifadə olunan aktivlərə;

- 5%-i İngiltərə funt sterlinqində ifadə olunan aktivlərə;

- qalan 10%-i isə digər valyutalarda ifadə olunan aktivlərə yerləşdirilə bilər.

Fondun investisiya portfeli aşağıdakı altportfellərdən ibarətdir:

- borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfeli (kredit reytinqinə malik olmayan borc öhdəliklərinə investisiya qoyan pay fondları istisna olmaqla) – aşağı uzaqlaşma intervalı maksimum 5% olmaqla, investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 60%-i;

- səhm (pay) portfeli - investisiya portfelinin məcmu dəyərinin maksimum 25%-i (maksimum 5%-ə qədəri səhmlərə investisiya qoyan pay fondları olmaqla);

- daşınmaz əmlak portfeli - yuxarı uzaqlaşma intervalı maksimum 2% olmaqla, investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 10%-ə qədəri;

- qızıl portfeli - yuxarı uzaqlaşma intervalı maksimum 3% olmaqla, investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 5%-ə qədəri.

Fondun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfelinin idarə edilməsinin hədəf gəlirliliyi (bençmark) kimi müvafiq valyuta (avro istisna olmaqla) üzrə 6 aylıq LIBOR faiz dərəcəsi əsas götürülür.

ARDNF-nin borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfelinin avroda ifadə olunan aktivlərinin idarə edilməsində hədəf gəlirliliyi (bençmark) kimi 6 aylıq EURIBOR faiz dərəcəsi əsas götürülür.

LIBOR dərəcəsi mövcud olmayan valyutalar üzrə hədəf gəlirliliyi kimi maliyyə bazarında banklar arasında 6 aylıq kreditlər üzrə ən geniş yayılmış faiz dərəcələri əsas götürülə bilər.

Fondun vəsaitinin likvidlik dərəcəsi Fondun büdcə xərcləri üzrə planlaşdırılan pul və digər köçürmələrinin tam və vaxtında yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün yetərli səviyyədə olmalıdır. Bu səviyyəni təmin etmək məqsədilə Fondun vəsaitinin 100 mln. dollardan az olmayan hissəsi yüksək likvidliyə malik qısamüddətli pul bazarları alətlərində saxlanılmalıdır. Bu vəsaitin göstərilən məbləğdən az olması halı 7 iş günündən çox davam etməməlidir.