Dövlət qatığa kərə yağı vuracaq – Yeni standart

Kəsmik, qatıq və xama məhsullarının istehsalında istifadə olunan bitki yağları bundan sonra kərə yağları ilə əvəz olunacaq.


AzNews.az xəbər verir ki, bu barədə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin əmri ilə AZS 089-2003 "Kəsmik. Ümumi texniki şərtlər", AZS 092-2003 "Qatıq. Ümumi texniki şərtlər", AZS 121-2004 "Xama. Ümumi texniki şərtlər" dövlət standartlarına dəyişiklik edilib. Standartların əvvəlki tələblərinə əsasən istehsalda bitki yağından istifadəyə icazə verilirdi. Həmçinin AZS 089-2003 "Kəsmik. Ümumi texniki şərtlər" standartına əsasən dondurulmuş kəsmik havanın nisbi rütubəti 75% -dən cox olmamaqla mənfi 18oC-dən yuxarı və mənfi 25oC-dən aşağı olmayan temperaturda saxlanılmalı, qablaşdırılmasından, dondurulma üsulundan və saxlanma temperaturundan asılı olaraq dondurulmuş kəsmiyin yararlılıq müddəti 4 ayadək müəyyənləşdirilməli və istehsal müəssisəsindən buraxıldıqdan sonra ticarət şəbəkələrində mənfi 12 oC-dən yüksək olmayan temperaturda dondurulmuş kəsmiyin saxlanma müddəti ən çoxu 5 sutkayadək olmalıdır. AZS 121-2004 "Xama. Ümumi texniki şərtlər" standartına olunan düzəlişə əsasən isə xama xüsusilə tez xarab olan ərzaq məhsulları üçün qüvvədə olan sanitariya qaydalarına riayət etməklə saxlanmalı, istehsal texnologiyası, məhsulun tərkibində olan xammal, material və qida əlavələri, qablaşdırma üsulları və saxlanma şəraiti nəzərə alınmaqla konkret adda məmulatın yararlılıq müddəti istehsalçı tərəfindən, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmış resepturalarda və ya texnoloji prosesi reqlamentləşdirən digər sənəddə müəyyənləşdirilməlidir və xamanın maksimal yararlılıq maddəti müsbət 4+20C temperaturda, havanın nisbi rütubəti 75% olmaqla 14 sutkayadək olmalıdır.
Yeni standart 1 iyun 2015-ci il tarixindən qüvvəyə minəcək.