Gənc Tamaşaçılar Teatrının ongünlük repertuarı - AFİŞA


Gənc Tamaşaçılar Teatrı noyabr ayının birinci ongünlüyünün repertuarını açıqlayıb. Noyabrın 3-də B.Marvin "Yatmış gözəl", K.Hamsun "Viktoriya", 4-də "Pişiyin evi" S.Marşak, Ə.B.Haqverdiyev "Pəri Cadu", 6-da Ərəbistan Teatrı "Vağzal heç yerə getmir", 8-də Xalq nağılı "Göyçək Fatma", 10-da Ərəb Xalq nağılı "Əlibaba və qırx quldur", M.F.Axundzadə "Hekayəti Xırs quldurbasan", 11-də Y.Şvarts "İfritin kələyi", M.F.Axundzadə "Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah", 12-də K.Ağabalayev "Rəvayəti Şahzadeyi Xəzər", K.Ağabalayev "Rəvayəti Şahzadeyi Xəzər", 13-də Dilsuz "Əlincə qalası", 14-də Ərəb Xalq nağılı "Ələddinin sehrli çırağı", 15-də "Dyadya Fyodor, pyos i kot" tamaşaları nümayiş olunacaq.

Bahar Rüstəmli
AzNews.az