Azərbaycanlı hüquqşünas Avropa Şurasında yüksək posta SEÇİLDİ

Azərbaycanlı hüquqşünas Avropa Şurasında yüksək posta layiq bilinib.AzNews.az xəbər verir ki, hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Ramin Afad oğlu Qurbanov 01 iyul 2016-cı il tarixdə Avropa Şurasının Ədalət Mühakiməsinin Səmərəliliyi üzrə Avropa Komissiyasının (CEPEJ) vitse-prezidenti seçilib.

Məlumat üçün bildiririk ki, Komissiya Avropa Şurasının üzv dövlətlərinin məhkəmə sistemlərinin səməriliyinin artırılması və Avropa məkanında ədalət mühakiməsinin səmərəli və ədalətli həyata keçirilməsi ilə bağlı Avropa Şurasının beynəlxalq hüquqi sənədlərinin tətbiqi məqsədilə yaradılıb.

Xəbərin qaynağı:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CEPEJ(2016)8&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864&direct=true

Efficiency of justice - CEPEJ - European commission for the efficiency of justice (CEPEJ) - 27th...
European commission for the efficiency of justice (CEPEJ) - 27th plenary meeting, Strasbourg, 3- June - 1st July 2016 - abridged Meeting report
wcd.coe.int