ATӘT DTİHB-nun direktoru Arif Yunusla bağlı qərarı alqışladı

ATӘT DTİHB-nun direktoru Corc Link Bakı Appelyasiya Mәhkәmәsinin insan haqları üzrә fәal Arif Yunusun hәbsdәn azad edilmәsi ilә bağlı ötәn günki qәrarını alqışlayır.


AzNews.az-ın APA-ya istinadən mәlumatına görә, bu barәdә qurumun bәyanatında deyilir. Bildirilir ki, mәhkәmә qәrarı Arif Yunusun kәskin pislәşәn sәhhәti ilә bağlı verib: "Arif Yunusun azad edilmәsi müsbәt humanitar jestdir. Ümid edirәm ki ,hәmçinin sağlamlıq problemindәn әziyyәt çәkәn Leyla Yunus daxil olmaqla, bu kimi addımlar davam edәcәk.

DTİHB Azәrbaycan hökumәti ilә konstruktiv şәkildә insan haqları mәsәlәlәrindә әmәkdaşlığı davam etdirmәyә hazırdır.