“Seçkilәr açıq vә şәffaf keçirilib” - Sergey Lebedev

“Azәrbaycanda mindәn çox mәntәqәyә baş çәkdik. Seçicilәrin və tәşkilatçıların savadlılığını gördük. Bu, MDB mәkanında әn yaxşılardandır”.


AzNews.az xəbər verir ki, bu sözləri MDB müşahidə missiyasının rəhbəri Sergey Lebedev keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O, hər hansı ciddi qanun pozuntusu müşahidə etmədiklərini söyləyibdi: "Yalnız kiçik pozuntular var idi. Mәsәlәn, ilkin qeydiyyata düşmәdәn bülleten almaq cәhdlәri olurdu. Lakin mәntәqә rәsmilәri bu kimi halların qaşısını dәrhal alırdı. Seçkilәr açıq vә şәffaf keçirilib. Bunun sәbәblәrindәn biri hәlә indiyә kimi bu qәdәr çox müşahidәçinin olmamasıdır. Veb-kameraların sayında artım olub. Qәrb ölkәlәrindә seçki prosesinin canlı izlәnmәsi yoxdur. Belә dәqiq tәşkilatçılıq insanların azad iradәsini ifadә etmәsinı imkan verib. Seçici aktivliyi yüksәk olub. Azәrbaycan xalqı sülh vә sakitlik istəyir".