Qafqazda yeni dəyişimlər

400 min kvadratkilometr əraziyə malik Qafqaz Xəzər və Qara dənizləri arasında yerləşməklə bərabər Taman yarımadasına qədər Avropa və Asiyanı birləşdirən ən strateji region hesab olunur.

Ə. Yusifoğlu