Muğamla yaşayan Əhsən Dadaşov

Azərbaycanın əməkdar artisti 1924-cü ilin bu günündə dünyaya gəlib


Əhsən Dadaşov 16 avqust 1924-cü ildə anadan olub. Tələbə və gənclərin 4-cü ümumdünya festivalı müsabiqəsinin laureatıdır. Onun repertuarına Rast, Şur, Bayatı-Şiraz və s. muğamlarla yanaşı, Azərbaycan bəstəkarlarının tar ilə orkestr üçün konsertləri, həmçinin dünya bəstəkarlarının əsərləri daxil idi.


Ə.Dadaşov tarın texniki imkanlarından bacarıqla istifadə edən, musiqini dərindən duyan ifaçılardan olmuş, bir çox xarici ölkələrdə çıxış etmişdir.

Əhsən Dadaşov 30 may 1976-cı ildə Bakıda vəfat edib.


AzNews.az