Mən plagiat cavab istəmirdim, hörmətli alim! - Yenə “üz qarası” söhbəti...

Bunu necə etmək olar axı?

Məlumatlı oxucular mənim bu yaxınlarda AzNews.az saytına verdiyim müsahibədən xəbərdardırlar.

Sözü uzatmaq olmasın, iki gün öncə AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun doktorantı Elxan

Cavab yazısı başdan-başa plagiatdır...

İndi isə faktlarla tanış olaq:

Orijinal mənbədə sari rənglə seçilmiş abzasın sonuncu sözünün sonuncu hərfinə diqqət edin: "u" hərfi əvəzinə səhvən "ı" hərfi gedib. Bu səhv plagiatda da eynilə təkrarlanır...

Plagiat 4. “Jurnalın ilk buraxılışının üzündə Molla Nəsrəddinin şəkli vardı. O, “Şərqin yatmış millətlərini” oyatmağa gəlmişdi. “Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim Müsəlman qardaşlarım” – bu, Molla Nəsrəddinin öz dinindən olan insanlara mesajı idi.

Növbəti illərdə o, yalançı din adamlarını, dünya siyasətinin hiylələrini, Şərqin əzilən qadınlarını müşahidə edəcək və bütün bunları karikatura və mətn vasitəsilə oxuyucularına çatdıracaqdı.

O zamanın daha bir ədəbi işığı – Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev öz xatirələrində yazır: “Jurnalın ilk nüsxəsi bomba kimi partladı… Mollalar deyirdi ki, jurnal heç bir müsəlmanın evinə girməməlidir. Girsə, onu maşa ilə götürün və tullayın”.

Plagiat 5: “Dövrün Anadolu türkcəsi, Rus və ya Fars dilinin təsirində olan digər nəşrlərindən fərqli olaraq, Molla Nəsrəddin təhsilsiz azərbaycanlıların dilində danışırdı: sadə dildə mətnlərdən başqa, jurnalda karikaturalar vardı və onları hər kəs anlaya bilirdi. Karikaturaların əsas hədəfi təhsilin və sekulyar cəmiyyətin düşməni kimi görünən dini fanatizm, savadsızlıq və cəhalət idi”.

Plagiat 8. “Əkinçi”dən başlayan milli mətbuatımız “Molla Nəsrəddin”də tamamilə fərqli, yeni bir istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirdi. Jurnalın mövzu və ideya qaynaqlarının zənginliyi onun geniş miqyasda yayılmasına və məşhurlaşmasına gətirib çıxardı. Orijinal üslublu bu satirik jurnal Azərbaycan mətbuatının sonrakı inkişafına, təkamülünə geniş yol açdı və ədəbi məktəb səviyyəsinə qədər yüksələ bildi. “Molla Nəsrəddin” jurnalı cəmiyyətdə mövcud olan həyati problemlərin həllinə yönəldilmiş real gerçəklikləri satirik tərzdə, .........

“Molla Nəsrəddin” jurnalının çoxsaylı mövzu və problematikasında böyük azərbaycançılıq ideyası, öz xalqını azad, demokratik və müstəqil görmək istəyi bütün fəaliyyəti boyu davam etmişdir. Bu taleyüklü problemin həlli istiqamətində ardıcıl və prinsipial mübarizə aparan “Molla Nəsrəddin” jurnalı sonadək əqidəsinə sadiq qalmış, bir çox məhrumiyyətlərlə, təqiblərlə üzləşmişdir”.

Bu isə orijinal mənbə: 525-ci qəzet, 2018-ci il, 5 aprel sayı, səh. 4. Müəllif: Gülbəniz Babayeva, AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu Mətbuat tarixi və publisistika şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru.

Plagiatın birinci abzasında "copy-paste" əməliyyatı zamanı cümlə yarımçıq qalıb. Orijinal mənbədə isə, birinci abzasın sonunda göstərdiyimiz nöqtələrin yerində "Ezop dili ilə xalqa çatdırırdı" sözləri olmalıydı.

İnternetdə araşdırma apararkən məlum oldu ki, Elxan Nəcəfov "Ədəbiyyat nəzəriyyəsi" dərsliyi də yazıb. Çox yaxşı. Qismət olar, o dərsliklə də tanış olarıq.