• Mahal
  • 4 İyul 2019 11:45
  •  540

Masallı və Astarada həsir toxuma sənətini yaşadanlar - Reportaj

Həsir toxumaq keçmişdə kollektiv məşğuliyyət olub

Min illər əvvəl Azərbaycanda təşəkkül tapmış xalq sənət növlərindən biri də həsirçilikdir.

Həsir toxumaq keçmişdə kollektiv məşğuliyyət olub. Sonralar bu işlə hərə öz evində məşğul olub. Ölkəmizdə hazırda elə bölgələr var ki, burada ailələr gündəlik qazancını həsir toxumaqla çıxarır. Buna misal olaraq Masallının Musakücə və Astaranın Kokolos kəndlərini göstərə bilərik.

ARB Cənub televiziyasının bu xalq sənəti ilə bağlı hazırladığı reportajı sizə təqdim edirik:

AzNews.az