Siyasi teatrda söyüşlü dava, yaxud dəyişməyən mahiyyət